NOODWEER: STAND VAN ZAKEN VOOR JEUGDKAMPEN EN JEUGDORGANISATIES

Door het noodweer in de provincies Namen, Luxemburg, Vlaams-Brabant en Limburg moeten heel wat kampen noodgedwongen worden stopgezet. Zo zijn er tenten onbruikbaar geworden en zijn sommige kampterreinen ontoegankelijk. Voor veel leiding is het op dit moment puzzelen en zoeken naar alternatieven.

Ben je met je jeugdgroep last minute op zoek naar een andere kampplaats? Dan kan je terecht bij www.opkamp.be.

We vragen ook aan particulieren, organisaties, bedrijven en landbouwers die beschikken over een geschikt terrein om via www.opkamp.be hun kampterrein te registreren.

Staat jouw kamp nog gepland en ben je bang dat er niet genoeg tenten beschikbaar zullen zijn? De Vlaamse Uitleendienst voor Kampeermateriaal zal in de loop van vandaag alle groepen contacteren die voor de komende weken tenten hebben gereserveerd. Er zal worden nagegaan of er marge is bij bepaalde groepen om eventueel minder tenten uit te lenen, op die manier kan er herverdeeld worden. Daarnaast zullen ook privé-aanbieders van kampeermateriaal worden gecontacteerd om te kijken of ze materiaal ter beschikking  hebben voor de jeugdbewegingen.

Heb je als jeugdbeweging of lokaal bestuur tenten in eigen beheer? Dan roepen we op tot solidariteit. De Vlaamse Uitleendienst zal hier optreden als 'match-maker' en ervoor zorgen dat wie tenten wil aanbieden in contact wordt gebracht met groepen die tenten nodig hebben. Dit kan via het e-mailadres ULDK.extra@vlaanderen.be of telefonisch via 02 251 69 43. Wie een tent aanbiedt, kan rekenen op een forfaitaire vergoeding van 100 euro + garantie, hiervoor stelt Vlaams minister Dalle extra budget ter beschikking.

Situatie in Provincie namen - evacuatie kampen tot en met 16/7

De gouverneur van Namen kondigde reeds een specifiek besluit af voor jeugdkampen met tenten of niet-permanente infrastructuur tot en met (voorlopig) 16/7. Ook nieuwe tentenkampen mogen niet starten tot en met 16/7. 

Groepen die momenteel op tentenkamp zijn in de provincie Namen (met name de gemeentes in de problematische zones (alerte en pre alerte), zie kaart en lijst van gemeentes in bijlage) nemen best zo snel mogelijk contact op met de lokale autoriteiten (burgemeester, politie, brandweer) om een juiste inschatting te maken.


Evacuatie wil niet per se zeggen dat je zo snel mogelijk naar huis moet, maar wel dat het niet toegestaan is om op die kampterreinen aanwezig te zijn in tenten tot en met 16/7.


Een tijdelijke locatie zoals een sportzaal of schuur kan misschien een oplossing bieden. Maar die inschatting moet dus samen met de lokale autoriteit (burgemeester, politie, brandweer) gemaakt worden.